Galerija Milića od Mačve

Milić Stanković, akademski slikar iz Beograda, rodom iz Mačve, jedan od najistaknutijih slikara u savremenom srpskom slikarstvu, poklonio je Kruševcu krajem 2000. godine legat od preko 120 slika iz srpske istorije, od Stefana Nemanje do savremenog doba, sa akcentom na Kosovski boj 1389. godine i Kruševac srednjeg veka.

Prvobitna ideja najvećeg srpskog istorijskog slikara bila je da se legat postavi pored Gračanice na Kosovu, u posebno sazidanoj kuli, ali kako aktuelne prilike to nisu omogućavale, opredelio se za Kruševac, koji je inače u njegovoj svesti simbol Kosova.

Dajući poklon Kruševcu, Milić je postavio uslov da stalna postavka mora biti u objektu koji gleda ka crkvi Lazarici, zbog čega je za Galeriju izabran objekat u neposrednoj blizini arheološkog parka "Lazarev grad", u Ulici cara Lazara.


* tekst je preuzet sa sajta http://www.turizamkrusevac.com