Gradska kuća

Gradska kuća predstavlja najreprezentativniji objekat izveden u Kruševcu u periodu pre Prvog svetskog rata, u vreme započinjanja intenzivne graditeljske aktivnosti koja će se odvijati prvih decenija XX veka. Građena po projektu Nikole Nestorovića, u periodu od 1898. do 1904. godine, u duhu neoklasicizma, zgrada je zadržala svoju autentičnost, kako u spoljašnjem izgledu tako, uglavnom, i u unutrašnjosti.

Veoma atraktivno komponovana je prednja fasada sa tri izvučena dela, po sredini i na uglovima. Najveći je srednji "ispad" sa tri prozora na spratu, uokviren jonskim stubovima i dekorativnim elementima iznad prozorskih lukova. Nešto skromnije, ali u istom stilu, uređeni su i prozori ugaonih "ispada". 

Iznad izvučenih delova fasade su i tri kupole sa metalnim pokrivačem. Sve su četvorostrane: srednja, najveća, ima na vrhu platformu sa gvozdenom ogradom, dok ugaone, na svim stranama, krasi po jedan "okulus" (okrugli prozor), kroz koji dopire svetlost u kupolu. Još dve kupole, istovetne veličine, uzdižu se  i na uglovima zapadne fasade, koja je inače daleko skromnija nego ostale.

Unutrašnjost je raskošno projektovana, posebno holovi u prizemlju i na spratu. Donji hol je sav u poluloptastim ukrasima plafona, oslonjen na deset kvadratnih masivnih subova. Posebno je raskošno stepenište koje vodi ka spratnom holu.

Hol na spratu, iznad stepeništa, ograđen je istom masivnom mermernom ogradom kao i stepenište. Iz ograde, od istog materijala, izrastaju mermerni stubovi (po 5 sa obe strane), koji se završavaju plafonskim lukovima. Plafon je ukrašen kvadratnim plitkim nišama. Na zapadnoj strani spratnog hola, nalazi se uzdignuta platforma, koja je pogodna za izvođače kamernih dramskih i muzičkih predstava, što se često koristi, jer je čitav hol izuzetno akustičan.

Zgrada je bila, u prvo vreme, sedište Okružnog i Sreskog načelstva, a posle Drugog svetskog rata Okružnog i sreskih odbora. Od 1963. godine prostorije je preuzela Opština Kruševac sa opštinskim  i okružnim sudovima. Nakon preseljenja sudova u novu zgradu, ovde je ostala Skupština Grada Kruševca.


* tekst je preuzet sa sajta http://www.turizamkrusevac.com