Narodni muzej Kruševac

Narodni muzej Kruševac osnovan je 19. decembra 1951. godine.  Za proteklih skoro 60 godina rada i kontinuiranog razvoja, izrastao je u značajnu ustanovu kulture kako u samom Kruševcu tako i na prostoru grada Kruševca, Rasinskog okruga i Republike Srbije.

Osnovnu delatnost Muzej ostvaruje kroz prikupljanje, čuvanje, zaštitu i prezentaciju pokretnih kulturnih dobara.
Muzejski fondovi sadrže oko 22 hiljade umetničko-istorijskih dela, trodimenzionalnih predmeta, fotografija i dokumenata. Muzealije su razvrstane u 7 zbirki: arheološka, etnografska, numizmatička, kulturno-istorijska, prirodnjačka, likovne i primenjene umetnosti.

Raspored materijala je koncipiran hronološki počev od praistorije, sa akcentom na srednji vek - doba kneza Lazara i despota Stefana.

Od eksponata, pažnju posetilaca najviše privlači kopija Lazareve haljine kao i originalna maketa Meštrovićevog Vidovdanskog hrama koji je trebalo da bude podignut na mestu Kosovske bitke, ali ideja nije realizovana zbog skupog projekta.


* tekst je preuzet sa sajta http://www.turizamkrusevac.com